Versenykiírás

Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület

1.200.000 Forint összdíjazású Logisztikai Csapatbajnokság a jövő logisztikusainak
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár nyolcadik alkalommal országos szintű logisztikai csapatbajnokságot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére.

A verseny célja

 1. Tehetséggondozás: olyan kiváló tehetséggel és motivációval bíró hallgatókból álló csoport kiválasztása, akik élethivatásként tekintenek a logisztikára.
  A csapatok a felkészülés és lebonyolítás révén is tanulnak-fejlődnek.
 2. Szakmai kötődés kialakítása a verseny nyújtotta élmény által.

Nézd meg videónkat a 2019-es versenyről:

A nevezésre jogosultak

A csapatokat 5 fő kell, hogy alkossa és 1 felkészítő tanár. Egy csapatban több, különböző felsőoktatási intézmény hallgatói is részt vehetnek, ez nem kizáró tényező.
Egy intézményből több csapat is nevezhet. A felkészítő tanárok természetesen sem a feladatok összeállítására kialakított szakmai csapatban, sem a zsűriben nem vehetnek részt.

BSc és MSc képzéseken résztvevő egyetemista és főiskolás nappali tagozatos hallgatók, illetve a felsőoktatási szakképzésben résztvevő  diákok vehetnek részt, mérnöki és gazdasági szakokról, magyarországi és határon túli magyar képzésű felsőoktatási intézményekből.
Javasoljuk több szakterületről, szakirányról összeállítani a csapatok tagjait a kiírt feladatok megoldásához szükséges a szélesebb körű ismereti háttér, pl. logisztikus, mérnöki, informatikus, gazdasági szakos hallgató.

Felkészítő lehet bárki, akit a csapattagok választanak (pl. PhD hallgató, oktató-kutató egy felsőoktatási intézményben).

A verseny témaköre, tematikájának összeállításának szempontja

Témakörök: Általános logisztika, vám, szállítmánybiztosítás, gazdasági-logisztika menedzsment, vállalati logisztika/módszertan, környezetvédelem, operációkutatás, ellátási-elosztási logisztika, áruszállítás, készletezés, anyagmozgatás, raktározás, csomagolástechnika, termelés kiszolgálás, logisztikai informatika.

Angol nyelvtudás szükséges az eredményes részvételhez.

A verseny többfordulós.

Elsőként internetes fordulókat hirdetünk, amelyek minden regisztráló csapatnak nyitottak.

Első forduló

Témakörök: A kiírásban megjelölt témakörökkel kapcsolatos szakmai tudás az internetes felületen a megoldáshoz elérhető időszak a csapatok számára:
2020. november 2 – november 8-ig
A technikai feltételeket, időkorlát lehetőségeket az online teszt előtt ismertetjük.

A teszt kitöltésén egy hetes idő intervallumban maximum 5 órát dolgozhatnak a csapatok. Az 5 óra egyben áll a résztvevők rendelkezésére, a megkezdett kitöltést nem lehet megszakítani, félbehagyni! Azt a kérdést, amelyet már megnyitottak, be kell fejezni, újbóli megnyitásra nincs lehetőség, ha nem írnak be semmilyen választ az adott kérdéshez, akkor annak értékelése 0 pont. A feladatok megoldáshoz bármilyen segítséget igénybe vehetnek.

Második forduló

Itt csak azok a csapatok vehetnek részt, akik az első fordulóban is részt vettek.
Témakörök: A kiírásban megjelölt témakörökkel kapcsolatos szakmai tudás gyakorlati alkalmazása.

Az internetes felületen a megoldáshoz elérhető időszak a csapatok számára:
2020. november 16 – november 22-ig
A technikai feltételeket, időkorlát lehetőségeket az online teszt előtt ismertetjük.

Harmadik forduló

A verseny harmadik fordulójába a két forduló után az első 10 helyen végzett csapat jut tovább.
A feladat egy vagy két kidolgozandó gyakorlat, amelyet majd a verseny negyedik körében prezentálni is kell a csapatoknak.

A feladat gyakorlati esettanulmány(ok) kidolgozása, mely lehet vállalati gyakorlat vagy probléma megoldása, ennek konkrét eseteit a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjának tagvállalatai adják, biztosítják a csapatoknak.

A csapatoknak a kidolgozott szakmai feladat mellett egy bemutatkozó videó anyagot is össze kell állítaniuk, amelyet a Youtube internetes videómegosztó felületre feltöltenek, majd a linket a szervezők által megadott email címre eljuttatják határidőre. Itt a kreativitást plusz pontokkal értékelik majd.

A feladatot 2021. január 18-tól február 28-ig kell beadni elektronikusan, a szervezők által a későbbiekben megadott módon. A feladatot a legjobb második körbe bejutott 10 csapat az első kör lezárta után kapja meg.

A beadandó anyagok formai, tartalmi feltételei:
tanulmány mellékletekkel együtt legalább 10, legfeljebb 20 oldal lehet. Irodalomjegyzéket fel kell tüntetni, külföldi szakmai anyagok felhasználása előírt elvárás.
Bemutatkozó videó: Maximum 2 perces vágott anyag. Egyéb feltételekkel a versenyzők kreativitását nem korlátozzuk.

Negyedik forduló – Élő show

Az utolsó fordulóban a csapatok személyesen is találkoznak egymással, ahova a harmadik kör legjobb 5 csapata kerül be és mérkőzhet meg egymással.

A feladat a beadott tanulmányok prezentációjával kezdődik. Feltétel, hogy a prezentáció maximálisan 10 perces legyen, 50%-a angol nyelven készüljön és ezt a részét angol nyelven is prezentálják a versenyzők.
A prezentáció formáját a kiírók nem határozzák meg, lehet ppt vagy prezi.com, vagy egyéb más jellegű formátum is.
Majd logisztikai ügyességi feladatokkal folytatódik a verseny.

Időpontja: A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet és a résztvevők egészségének védelme érdekében a pontos időpontot és helyszínt a kiírók később határozzák meg.

Ebben a fordulóból kerül majd ki az első három “dobogós”, díjazott csapat.

Jelentkezzetek most!

Bírálati szempontok:

A fordulók és a szóbeli verseny megoldásait szakmai zsűri bírálja el.
Elsődleges szempontok:

 • Szakmai tudás használata a megadott témakörökben
 • Gyakorlatorientáltság
 • Csapatmunka, együttműködés képessége
 • Folyamatok gyors átlátása
 • Vezetői készségek
 • Innovációs készségek

Díjazás:

Első három csapat és felkészítő tanáruk pénzjutalomban részesül:

 1. helyezett: 500 000 Ft / csapat felkészítő tanárukkal
 2. helyezett: 350 000 Ft / csapat felkészítő tanárukkal
 3. helyezett: 150 000 Ft / csapat felkészítő tanárukkal

A Levegő Munkacsoport különdíja: 50 000 Ft/csapat felkészítő tanárukkal.
A különdíjat a döntős versenyben a környezetvédelmi szempontokat leginkább figyelembe vevő csapat nyeri el.

Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja továbbá felajánl minden nem dobogós helyen végzett döntőbe jutott csapatnak 50 000 Ft különdíjat.

A fődíjak mellett minden döntőben résztvevő csapat részesül pénzdíjas elismerésben!
A fődíjak és különdíjak mellett szakmai gyakorlati lehetőségeket is felajánlhatnak a Bajnokság szponzorai, valamint a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjának tagvállalatai.

Ünnepélyes díjátadás és prezentációk:

A nevezéssel a tagok elfogadják azt a feltételt, hogy dobogós nyertesként részt vesznek a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 15. Konferenciáján 2021. október 7-én és október 8-án, az ünnepélyes díjátadón és a prezentációs bemutatkozáson, valamint tudomásul veszik, hogy nyereményösszegüket ezen esemény után vehetik át, melynek feltétele a konferencián való megjelenés és prezentáció megtartása csapatonként minimum 4 fő csapattag megjelenésével.

Nevezési díj: 2500,- Ft/csapat

A befizetést az alábbi bankszámlaszámra utalva kérjük kiegyenlíteni. A számlát elektronikusan juttatjuk el. A díj fizetésével várjanak addig, míg a részvételt visszaigazoló e-mail megérkezik. Az utalásnál a közleményben a csapat nevét meg kell adni.

Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-52611845
Nevezési határidő: 2020. október 31.
Fizetési határidő: a kapott számlán található fizetési határidő

Nevezés:

Nevezni e-mailben lehet: tanulmanyiverseny@nlvklub.hu

Érvényes nevezéshez az e-mailben meg kell adni:

 • a csapat nevét, amelyet a tagok találhatnak ki
 • valamennyi csapattag és a felkészítő nevét, e-mail címét, mobil telefonszámát, a felsőoktatási intézményt, intézményeket, ahol a csapattagok nappali tagozatos hallgatók, illetve ahol a felkészítő oktat, vagy kutatási tevékenységet végez, valamint a kart és a szakot, amelyen a tagok tanulmányaikat folytatják

Jelentkezésük után visszaigazoló e-mailt kapnak a nevezés elfogadásáról.

A versenyfeltételek, határidők tekintetében a szervezők a módosítás jogát fenntartják. A nevezéssel a csapatok elfogadják a verseny feltételeit, utólagos reklamációt, jogorvoslat igényt a szervezők nem fogadnak el.

Kapcsolat:

A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban:
Varga Violetta, NLV Klub
+36-20-347-0329
tanulmanyiverseny@nlvklub.hu

Partnereink