Versenykiírás

Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület

1.200.000 Forint összdíjazású Logisztikai Csapatbajnokság a jövő logisztikusainak
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár nyolcadik alkalommal országos szintű logisztikai csapatbajnokságot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére.

A verseny célja

 1. Tehetséggondozás: olyan kiváló tehetséggel és motivációval bíró hallgatókból álló csoport kiválasztása, akik élethivatásként tekintenek a logisztikára.
  A csapatok a felkészülés és lebonyolítás révén is tanulnak-fejlődnek.
 2. Szakmai kötődés kialakítása a verseny nyújtotta élmény által.

Nézd meg videónkat a 2019-es versenyről:

A nevezésre jogosultak

A csapatokat 5 fő kell, hogy alkossa és 1 felkészítő tanár. Egy csapatban több, különböző felsőoktatási intézmény hallgatói is részt vehetnek, ez nem kizáró tényező.
Egy intézményből több csapat is nevezhet. A felkészítő tanárok természetesen sem a feladatok összeállítására kialakított szakmai csapatban, sem a zsűriben nem vehetnek részt.

BSc és MSc képzéseken résztvevő egyetemista és főiskolás nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, mérnöki és gazdasági szakokról, magyarországi és határon túli magyar képzésű felsőoktatási intézményekből.
Javasoljuk több szakterületről, szakirányról összeállítani a csapatok tagjait a kiírt feladatok megoldásához szükséges a szélesebb körű ismereti háttér, pl. logisztikus, mérnöki, informatikus, gazdasági szakos hallgató.

Felkészítő lehet bárki, akit a csapattagok választanak (pl. PhD hallgató, oktató-kutató egy felsőoktatási intézményben).

A verseny témaköre, tematikájának összeállításának szempontja

Témakörök: Általános logisztika, vám, szállítmánybiztosítás, gazdasági-logisztika menedzsment, vállalati logisztika/módszertan, környezetvédelem, operációkutatás, ellátási-elosztási logisztika, áruszállítás, készletezés, anyagmozgatás, raktározás, csomagolástechnika, termelés kiszolgálás, logisztikai informatika.

Angol nyelvtudás szükséges az eredményes részvételhez.

A verseny többfordulós.

Elsőként internetes fordulókat hirdetünk, amelyek minden regisztráló csapatnak nyitottak.

Első forduló

Témakörök: A kiírásban megjelölt témakörökkel kapcsolatos szakmai tudás az internetes felületen a megoldáshoz elérhető időszak a csapatok számára:
2020. november 2 – november 8-ig
A technikai feltételeket, időkorlát lehetőségeket az online teszt előtt ismertetjük.

A kérdőív kitöltésén egy hetes idő intervallumban maximum 5 órát dolgozhatnak a csapatok. Az 5 óra egyben áll a résztvevők rendelkezésére, a megkezdett kitöltést nem lehet megszakítani, félbehagyni! Azt a kérdést, amelyet már megnyitottak, be kell fejezni, újbóli megnyitásra nincs lehetőség, ha nem írnak be semmilyen választ az adott kérdéshez, akkor annak értékelése 0 pont. A kérdések megválaszolását el lehet „osztani” több napra is a rendelkezésre álló egy héten belül. A feladatok megoldáshoz bármilyen segítséget igénybe vehetnek.

Második forduló

Itt csak azok a csapatok vehetnek részt, akik az első fordulóban is részt vettek.
Témakörök: A kiírásban megjelölt témakörökkel kapcsolatos szakmai tudás gyakorlati alkalmazása.

Az internetes felületen a megoldáshoz elérhető időszak a csapatok számára:
2020. november 16 – november 22-ig
A technikai feltételeket, időkorlát lehetőségeket az online teszt előtt ismertetjük.

Harmadik forduló

A verseny harmadik fordulójába a két forduló után az első 10 helyen végzett csapat jut tovább.
A feladat egy vagy két kidolgozandó gyakorlat, amelyet majd a verseny negyedik körében prezentálni is kell a csapatoknak.

A feladat gyakorlati esettanulmány(ok) kidolgozása, mely lehet vállalati gyakorlat vagy probléma megoldása, ennek konkrét eseteit a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjának tagvállalatai adják, biztosítják a csapatoknak.

A csapatoknak a kidolgozott szakmai feladat mellett egy bemutatkozó videó anyagot is össze kell állítaniuk, amelyet a Youtube internetes videómegosztó felületre feltöltenek, majd a linket a szervezők által megadott email címre eljuttatják határidőre. Itt a kreativitást plusz pontokkal értékelik majd.

A feladatot 2021. január 18-tól február 26-ig kell beadni elektronikusan, a szervezők által a későbbiekben megadott módon. A feladatot a legjobb második körbe bejutott 10 csapat az első kör lezárta után kapja meg.

A beadandó anyagok formai, tartalmi feltételei:
tanulmány mellékletekkel együtt legalább 10, legfeljebb 20 oldal lehet. Irodalomjegyzéket fel kell tüntetni, külföldi szakmai anyagok felhasználása előírt elvárás.
Bemutatkozó videó: Maximum 2 perces vágott anyag. Egyéb feltételekkel a versenyzők kreativitását nem korlátozzuk.

Negyedik forduló – Élő show

Az utolsó fordulóban a csapatok személyesen is találkoznak egymással, ahova a harmadik kör legjobb 5 csapata kerül be és mérkőzhet meg egymással.

A feladat a beadott tanulmányok prezentációjával kezdődik. Feltétel, hogy a prezentáció maximálisan 10 perces legyen, 50%-a angol nyelven készüljön és ezt a részét angol nyelven is prezentálják a versenyzők.
A prezentáció formáját a kiírók nem határozzák meg, lehet ppt vagy prezi.com, vagy egyéb más jellegű formátum is.
Majd logisztikai ügyességi feladatokkal folytatódik a verseny.

Időpontja: A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet és a résztvevők egészségének védelme érdekében a pontos időpontot és helyszínt a kiírók később határozzák meg.

Ebben a fordulóból kerül majd ki az első három “dobogós”, díjazott csapat.

Jelentkezzetek most!

Bírálati szempontok:

A fordulók és a szóbeli verseny megoldásait szakmai zsűri bírálja el.
Elsődleges szempontok:

 • Szakmai tudás használata a megadott témakörökben
 • Gyakorlatorientáltság
 • Csapatmunka, együttműködés képessége
 • Folyamatok gyors átlátása
 • Vezetői készségek
 • Innovációs készségek

Díjazás:

Első három csapat és felkészítő tanáruk pénzjutalomban részesül:

 1. helyezett: 500 000 Ft / csapat felkészítő tanárukkal
 2. helyezett: 350 000 Ft / csapat felkészítő tanárukkal
 3. helyezett: 150 000 Ft / csapat felkészítő tanárukkal

A Levegő Munkacsoport különdíja: 50 000 Ft/csapat felkészítő tanárukkal.
A különdíjat a döntős versenyben a környezetvédelmi szempontokat leginkább figyelembe vevő csapat nyeri el.

Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja továbbá felajánl minden nem dobogós helyen végzett döntőbe jutott csapatnak 50 000 Ft különdíjat.

A fődíjak mellett minden döntőben résztvevő csapat részesül pénzdíjas elismerésben!
A fődíjak és különdíjak mellett szakmai gyakorlati lehetőségeket is felajánlhatnak a Bajnokság szponzorai, valamint a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjának tagvállalatai.

Ünnepélyes díjátadás és prezentációk:

A nevezéssel a tagok elfogadják azt a feltételt, hogy dobogós nyertesként részt vesznek a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 15. Konferenciáján 2021. május 20-án és május 21-én, az ünnepélyes díjátadón és a prezentációs bemutatkozáson, valamint tudomásul veszik, hogy nyereményösszegüket ezen esemény után vehetik át, melynek feltétele a konferencián való megjelenés és prezentáció megtartása csapatonként minimum 4 fő csapattag megjelenésével.

Nevezési díj: 2500,- Ft/csapat

A befizetést az alábbi bankszámlaszámra utalva kérjük kiegyenlíteni. A számlát elektronikusan juttatjuk el. A díj fizetésével várjanak addig, míg a részvételt visszaigazoló e-mail megérkezik. Az utalásnál a közleményben a csapat nevét meg kell adni.

Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-52611845
Nevezési határidő: 2020. október 31.
Fizetési határidő: a kapott számlán található fizetési határidő

Nevezés:

Nevezni e-mailben lehet: tanulmanyiverseny@nlvklub.hu

Érvényes nevezéshez az e-mailben meg kell adni:

 • a csapat nevét, amelyet a tagok találhatnak ki
 • valamennyi csapattag és a felkészítő nevét, e-mail címét, mobil telefonszámát, a felsőoktatási intézményt, intézményeket, ahol a csapattagok nappali tagozatos hallgatók, illetve ahol a felkészítő oktat, vagy kutatási tevékenységet végez, valamint a kart és a szakot, amelyen a tagok tanulmányaikat folytatják

Jelentkezésük után visszaigazoló e-mailt kapnak a nevezés elfogadásáról.

A versenyfeltételek, határidők tekintetében a szervezők a módosítás jogát fenntartják. A nevezéssel a csapatok elfogadják a verseny feltételeit, utólagos reklamációt, jogorvoslat igényt a szervezők nem fogadnak el.

Kapcsolat:

A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban:
Szász Levente, NLV Klub
+36-20-402-6072
tanulmanyiverseny@nlvklub.hu

Partnereink