ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

MIÉRT MUTATJUK BE ÖNNEK EZEKET A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT?

Ezeket a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat annak tisztázására fogalmaztuk meg, hogy milyen intézkedéseket teszünk a személyes adatai biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében. A jelen dokumentum célja tájékoztatni Önt az általunk begyűjtött személyes adatokról, az adatgyűjtés indokáról, céljáról és forrásairól, az adatok felhasználásáról, azon személyekről, akiknek átadhatjuk az adatokat, illetve hol szerezhet további információkat arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, és hogyan biztosítjuk azok biztonságát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez, vagy nem fogadja el az adatvédelmi irányelveket, nem nyújthatja be pályázatát.

A Nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubja közhasznú egyesület, MINT SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELŐJE:

Társaság neve: Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület
Székhelye: 1221 Budapest, Tordai u. 6.
Képviseli: Szabó Zoltán Adószám: 18272712-2-43
Statisztikai számjel: 18272712-9412-529-01

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefon: +36-20-402-6072
E-mail: nlvklub@nlvklub.hu
Weboldal: www.nlvklub.hu

A tény, hogy személyes adatait kezeljük, azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok kezelésének alapelveit, és kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük személyes adatait, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679. számú rendeletére (az Általános adatvédelmi rendeletre), mi határozzuk meg a személyes adatok feldolgozásának célját és módszerét, illetve gondoskodunk személyes adatainak megfelelő védelméről.

A legkorszerűbb technológiákkal biztosítjuk személyes adatai védelmét, és rendszeresen kiértékeljük és frissítjük a folyamatainkat, melyek személyes adatainak védelmét ellátják.

MIÉRT KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az NLV Klub tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5§ (1) pontja és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR).

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból kezeljük. Ha nincs másként feltüntetve, az állásra pályázók személyes adatait kizárólag a kifejezett hozzájárulásukkal vagy a velünk kötött szerződésük teljesítéséhez kapcsolódóan kezeljük. Ha például egy jogvita miatt megőrizzük személyes adatait, ezen kezelés alapját a jogos érdekeink képezik. A pályázók személyes adatainak szerződéses partnereink felé történő minden továbbítása az érintettek hozzájárulása alapján történik.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

A következő személyes adatokat vagy személyesadat-kategóriákat kezelhetjük. Ez nem jelenti azt, hogy minden pályázó esetében az alábbiakban felsorolt valamennyi személyes adatot kezeljük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a példák nem feltétlenül kimerítőek.

  • Vezetéknév, keresztnév,
  • Értesítési cím,
  • Telefonszám, e-mail-cím, egyéb elérhetőségek,
  • Szakmai tapasztalatok / korábbi állásokra és az aktuális állásra vonatkozó információk,
  • Fénykép (ha a rendelkezésünkre bocsátja mellékleteként)

KAPCSOLATFELVÉTEL

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az NLV Klub munkatársai

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Amennyiben az űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését az NLV Klub iránt, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelése jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt ha nem kéri a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

TAGSÁGI REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tagi belépés hírlevélben való megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, munkahely neve.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az NLV Klub munkatársai

Az adatkezelés időtartama: az utolsó fizetés után 365 napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: az érdeklődő feliratkozik hírlevelekre, tájékoztató anyagokra, melyekben rendszeres tájékoztatást kap szakmai hírekről, az NLV Klub rendezvényeiről, híreiről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet minden emailben elhelyezett leiratkozási linkre kattintva bármikor visszamondhat.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, feliratkozási oldal linkje, érdeklődési kör.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az NLV Klub munkatársai

Az adatkezelés időtartama: határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva
  • postai úton a 1211 Budapest Petróleum u. 2.
  • e-mail útján az nlvklub@nlvklub.hu címen.

PÁLYÁZATOK

Az adatkezelés célja: a pályázókkal történő kapcsolattartás, információk biztosítása a kiírt pályázattal kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az NLV Klub munkatársai

Az adatkezelés időtartama: határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

NLV KLUB ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

Az adatkezelés célja a rendezvénnyel kapcsolatos beazonosítás, marketing anyagok továbbítása, rendezvény regisztráció, számlázás, a rendezvényen történő részvétel igazolása, a törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés és a jogos üzleti érdek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.

A jelentkezés során, speciális esetekben hozzájárulását kérjük adatai feltüntetéséhez vagy kép-és hangfelvétel készítéséhez. Ezek célja szolgáltatás teljesebbé tételé vagy későbbi marketingkommunikációs célú felhasználás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, beosztás, cég adószáma, tagsági forma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont. Eseti jelleggel a rendezvény típusától függően – rendszám, személyi igazolvány szám.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az NLV Klub munkatársai

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

COOKIE POLICY

Weboldalunk cookie-kat (“sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat, és nem azonosítják Önt. A sütik segítenek abban, hogy lássuk milyen utat tesz meg oldalainkon, így azt a későbbiekben már az Ön igényeinek is megfelelően tudjuk fejleszteni. Honlapunkra látogatva Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

HONNAN SZEREZZÜK BE SZEMÉLYES ADATAIT?

A kezelt személyes adatainak nagy részét közvetlenül Öntől szerezzük be (például a weboldalunkon keresztül, tagsági jelentkezés vagy hírlevélre történő feliratkozás során, postai úton, facebook oldalon keresztül stb…). Időnként harmadik felektől is megkapjuk az Ön személyes adatait, például külső és belső ajánlás útján is.

HOL TÁROLJUK ADATAIT?

Az elektronikus úton érkezett adatokat az NLV Klub információs rendszerében tartja nyilván. A postai úton vagy személyesen behozott önéletrajzokat lefűzve tárolja az NLV Klub.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK ADATAIT?

Személyes adatait kizárólag a kezelésük céljához szükséges időtartamig tároljuk. Személyes adatait a velünk vagy ügyfelünkkel való legutóbbi szerződéskötéstől számított 2 évig, de legalább a hozzájárulás megadásától számított 2 évig kezeljük, feltéve, hogy nem vonja vissza a megadott hozzájárulását. Adatait töröljük, amikor megállapítjuk, hogy azok már a kezelésükhöz megadott semmilyen célhoz nem szükségesek.

KINEK TOVÁBBÍTJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatokat kizárólag az NLV Klubon belül, az Ön kifejezett hozzájárulásával kezeljük. A személyes adatokat azonban átadhatjuk az erre jogosult állami hatóságoknak, intézményeknek vagy más szervezeteknek, amennyiben azt a jogszabályban foglalt feltételek indokolják.

MELYEK AZ ÖN JOGAI?

Önnek jogában áll információt kérni a személyes adatairól, és azokhoz hozzáférni. Joga van a személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, vagy korlátozni azok kezelését. Ezen felül tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, vagy kérheti az adatok hordozhatóságát. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben vagyunk kötelesek eleget tenni a megszüntetésre, korlátozásra, tiltakozásra vagy hordozhatóságra vonatkozó kérelmének. A jogi kötelezettségeink és az ezen jogok alóli mentességeink felülvizsgálatát eseti szinten végezzük el.

Önnek joga van követelését, panaszát vagy más kérését közvetlenül elküldeni a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnak (Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság, 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

AZ ADATVÉDELMI MUNKATÁRS ELÉRHETŐSÉGE

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon adatvédelmi
munkatársunkhoz (e-mail: nlvklub@nlvklub.hu).

A weboldal adatkezelési tájékoztatóját eléri itt: Adatkezelési tájékoztató