Az október 1-től érvényes EU-s karbonvám jelentési kötelezettségről és részletszabályok az EPR rendszerről

Időpont: 
2023. szeptember 25. 10:00 - 12:30

Helyszín: Online Zoom 

Az Európai Unió az éghajlatváltozás elleni küzdelem részeként elfogadta az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló EU rendeletet (CBAM rendeletet), amelynek egyes rendelkezéseit már 2023. október 1-jétől alkalmazni kell. Ettől az időponttól kezdődő átmeneti időszakban egy negyedéves jelentéstételi kötelezettség veszi kezdetét. Ennek keretében az EU-ban importált CBAM rendelet hatálya alá tartozó termékekről (pl.: egyes vas- és acél, illetve alumínium áruk) különböző – többek között a gyártással is összefüggő – információkat kell megadni.  A CBAM rendelet alkalmazásának közeli időpontjára figyelemmel fontos, hogy áttekintésre kerüljön – így segítve a jelentéstételi kötelezettségre történő felkészülést –, hogy pontosan mely importált termékekre, kinek, meddig, milyen adattartamú jelentést kell tennie az Európai Bizottság felé.  

A CBAM rendeleten kívül bemutatjuk a Kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszert. Július 1-je óta jelentősen átalakultak a magyar hulladékgazdasági szabályok. Az Európai Unió hulladékpolitikájának egyik vezérgondolata, hogy az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelési költségeit a gyártók, termelők valamint az importőrök fizessék meg. Ez lenne a kiterjesztett gyártói felelősség. A webináriumon kitérünk az EPR rendszer gyakorlati részleteire. 

Részvételi díj:

NLV Klubtagoknak – ingyenes

Nem NLV Klubtagoknak – 5.990 Ft + áfa/fő

Regisztráció az eseményre

Részletes program

9:45-10:00
Bejelentkezés, Köszöntő
9:45-10:00
10:00-11:00
Előadás a CBAM rendeletről
Előadó: Dr. Sábián Zsolt - Vám és karbonvám szakértő
10:00-11:00
11:00-12:00
Előadás a Kiterjesztett Gyártói Felelősségvállalásról (EPR)
Előadó: Sztruhár Imre - EPR szakértő
11:00-12:00
12:00-12:30
Kérdések és válaszok
12:00-12:30

Esemény  támogatói

Az esemény előadói

Részvételi feltételek:

A regisztrációt kizárólag gyártó/termelő nagyvállalatok logisztikai, beszerzési, ellátási lánc és raktározási vezetői számára biztosítjuk.

A jelentkezésre 2023. szeptember 23-ig van lehetőség.

A klubtagsággal nem rendelkező résztvevő kötelezettséget vállal a jelentkezéssel, hogy a részvételi díj számláját banki átutalással határidőre kiegyenlíti.

A konferencián való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése. A rendezvényen csak azok a vendégek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre,valamint amennyiben nem NLV Klubtagok, a részvételi díjat előzetesen megfizették.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelentkezés megküldésével a fenti feltételeket elfogadja.

A megadott elérhetőségekre e-mailen és postán juttatjuk el a számlát.

Jelentkezésével elfogadja, hogy a regisztrációkor megadott neve, cégneve és beosztása a regisztrált résztvevők számára láthatóvá váljon. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelentkezés megküldésével a fenti feltételeket elfogadja.

Lemondási feltételek:

A megrendelések módosítását vagy lemondását írásban (e-mailben, vagy levélben) kell jelezni. A visszatérítés mértéke 2023 szeptember 23. előtt beérkező lemondások vagy módosítások esetén 80%. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat visszamondani nem lehet, illetve visszatérítésre nincs mód. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. A szervezők helyettesítő személyt elfogadnak a jelentkezési határidő lejárta után is, a helyettesítő személy adatait e-mailben szükséges elküldeni a szervezők számára.

Adatkezelési tájékoztató (https://nagyvallalatilogisztika.hu/wp-content/uploads/2017/02/RENDEZV%C3%89NY-REGISZTR%C3%81CI%C3%93-ADATKEZEL%C3%89S.pdf)

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője kamera- és fényképfelvételeket készít, amely felvételeken a rendezvény előadói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője online és elektronikus felületeken elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

A regisztrációval a résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a fenti feltételeket.

Recommended Posts